View Photos (4)

Info
Join:14 Sep 2012
Last:5 Jul 2013

About Me

Ta đang đợi tình hay tình đợi ta?
Mà sao hoa cứ nở rồi lại tàn
Gió Đông ơi! Sao mi nỡ rét buốt tim ta.
Nhị tuần đã qua, ta đâu chỉ một bóng hình
Mà sao ta mãi đợi tình của ai?
Trời Thu kia! Mày đã làm ào ạc lá bay
Cho tao thấy cảnh mà cay lòng mình.
Biết làm gì ngoài trông gió nhìn mây
Nghe tiếng Nhạn kêu sót thương phận mình.
Một tia nắng nhỏ rơi trong mắt ai?
Làm vơi nổi cô đơn bao tháng ngày
Một nụ cười khắc đậm tim tôi
Một lời nói thấm đậm niềm tin
Ta cứ chờ, chờ một ngày mai
Chờ một lời nói, hay một nụ cười
Tim ta đau, lòng ta nhói mà sao ta vẫn cười.
Ta cười cuộc đời này hay là cười vì ta
Tháng năm qua ta vẫn chờ vẫn đợi
Để rồi ta mãi vương mối tình ai?
Tag